مطالعات، طراحي‌ها و تداركات صورت پذيرفته و يا در حال انجام یک پروژه با نصب و احداث یا به عبارتی، تکمیل مکانیکی، به مرحله اجرا در مي‌آيد و بدین ترتیب پروژه آماده بهره‌برداري مي‌شود. این مرحله از اجرای پروژه مشتمل بر تدارك نيروي انساني و ماشين‌آلات لازم جهت انجام فعاليت‌هاي ساختمان و نصب است. احداث زيرساخت‌ها و ساختمان‌هاي صنعتي و غيرصنعتي، نصب تجهيزات و همچنين تكميل مكانيكي و پيش راه‌اندازي پروژه شامل عمليات‌هایی چون انجام آزمايش‌ها و بازرسي‌های فنی، صدور گواهينامه‌هاي لازم و کلیه كارهاي تكميلي ديگر، به نحوی که راه‌اندازي كل مجموعه بصورت يكپارچه ممكن شود، از اهم اقدامات در پروژه‌های نصب و احداث به شمار می‌آید.

ابعاد، پیچیدگی‌های فنی و اجرایی و تقاضای مالی در پروژه‌های نصب و احداث داشتن شریکی مجرب با توانایی مدیریت ریسک‌های مختلف این حوزه را ضروری می‌نماید. شاخص با توجه به تجارب و ظرفیت‌های استراتژیکی که در اختیار دارد، قادر به ارائه خدمات متنوعی در پروژه‌های نصب و احداث، اعم از نصب و احداث مستقیم تا مدیریت پروژه‌ای نصب و احداث است.