بهره‌برداري از نتایج پروژه پس از تکمیل مکانیکی و با حضور و استقرار كامل گروه بهره‌برداري طبق برنامه و دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري و نگهداشت انجام مي پذيرد. اما در دنیای تجارت کنونی، صاحبان سرمایه‌ و شرکت‌های بهره‌بردار در پی راه‌حل‌هایی هستند که اولا هزینه نهایی تولید را کاهش داده و در عین حال، بازده (efficiency) و قابلیت اعتماد (reliability) تجهیزات را افزایش دهند. البته انجام چنین ماموریتی فراتر از یک برنامه‌ریزی ساده برای فرایندها، ابزارها و یا سیستم‌هاست؛ بلکه نیازمند شرکت‌هایی است که تخصص‌شان ارائه خدمات بهره‌برداری و نگهداشت (Operation & Maintenance) است.

شاخص از برندهای معتبر در نگهداشت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی کشور است و توانسته به مشتریان خود خدماتی با کیفیت ارائه دهد تا ضمن حفظ یکپارچگی تولید، سطح ایمنی و کارایی تجهیزات را نیز افزایش دهد. شاخص تجارب متعددی در ارائه خدمات نگهداشت روزمره و تعمیرات اساسی دارد و همچنین موفق به اخذ گواهینامه رتبه یک نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زیر شاخه «راهبری، تعمیرات و نگهداری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی» شده است.