image
image

پروژه تعمیرات و نگهداری پتروشیمی شهید تندگویان

مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان درتاریخ 1377/02/06در ضلع شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان , سایت چهارمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی و در زمینی به مساحت 34 هکتار جهت تولید محصول PET , PTA  احداث گردید. مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در پائیز سال97 قراردادی با موضوع انجام کلیه عملیات تعمیرات سرویس های تعمیراتی واحد های مجتمع را با شرکت شاخص منعقد نمود.

دسته بندی
تعمیرات و نگهداری
کارفرما

مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان