image

پروژه شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

پتروشیمی برزویه در جهت تعمیر و نگهداری کلیه واحدهای 100،200، 250، 300 ، 350،400، 500، 600، 650، 700، 800  قراردادی در تاریخ  01/05/88 با شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص) منعقد نمود که شامل کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات، مدیریت، سرپرستی و سازماندهی تدارکات و خرید کالا ، برنامه ریزی و اجرای تعمیرات روزمره و پیشگیرانه (PM،CM)  می باشد . این قرارداد تا پایان سال 91 نیز ادامه داشته و با موفقیت به پایان رسیده است.

همچنین در تاریخ 1/5/93 نیز مجدداً این پروژه به مدت 18 ماه به شرکت شاخص واگذار گردید و هم اکنون مشغول انجام فعالیت می باشد.

دسته بندی
تعمیر و نگهداری
کارفرما
شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)